web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 
   
Pendahuluan  
Daftar Isi  
   
   
   
   


Doa & Jihad

Khutbah Jihad

Sebelum menyerang musuh, amir atau pemimpin perang hendaklah menunggu sehingga Zawal (waktu matahari tergelincir di tengah langit) Selepas Zawal bacalah khutbah ini:

Wahai manusia janganlah ghairah untuk bertemu musuh. Sebaliknya mohonlah keselamatan dari Allah. Tapi jika kamu berhadapan dengan musuh, maka berdiri gagah. Dan yakin tanpa ragu-ragu bahwa syurga itu berada di bawah gabungan pedangmu.

Kemudian bacalah do'a:

Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab-kitab, penggerak awan, dan pemusnah pasukan-pasukan musuh, maka kalahkan kaum kafir dan berilah kami kemenangan atas mereka

 

Do'a ketika maju di medan jihad atau berhadapan dengan musuh

Ya Allah Engkaulah kekuatan pada tanganku dan bantuanku yang utama, daku menyerang da bertarung dengan pertolonganMu

 

Do'a apabila menhadapi bahaya pihak musuh

Ya Allah sesungguhnya aku menjadikan Engkau pada leher-leher mereka (musuh-musuhku) dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka.

(Ditakhrijkan oleh Abu Daud dari Abu Musa ra.)

atau baca do'a berikut:

Ya Allah, Dengan bantuanMu daku menyerang dan bertarung. Tidak ada daya upaya untuk mengelak kejahatan dan perbuatan baik melainkan dengan pertolonganMu.

 

Do'a apabila dikepung pihak musuh

Ya Allah, Lindungilah kesalahan-kesalahan kami, selamatkanlah kami dari ketakutan dan daripada ditawan

(ahmad dan Al-Bazzar)

 

Dari Utsman bin Affan ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yag maksudnya bahwa barangsiapa dari seorang hamba mengucapkan pada setiap pagi dan petang:

Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang memudharatkan dengan namanya dibumi maupun di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Sebanyak tiga kali tidak ada sesuatu yang akan memudharatkannya.

(Dikeluarkan oleh at-Tarmidzi dari Ustman bin affan ra. berkata hadist Hassan Gharib)

 

(Al-Hisnul Hasin & Raudhatul Ahbab)